• Analiza clauzei de arbitraj, regulilor de arbitraj (în special ICC, ICSID, UNCITRAL, LCIA) etc.
 • Negocieri purtate în perioada de grație în cazul arbitrajelor privind investițiile
 • Redactare de cereri de chemare în judecată / întâmpinări
 • Reprezentare în fața instanței
 • Punerea în executare a hotărârii
 • Reprezentare în fața organelor de executare
 • Proceduri de atac și executări administrative
 • Introducerea acțiunii la instanțele de contencios administrativ
 • Reprezentare în proceduri judiciare de contencios administrativ, incluzând cereri de casare, de reluare a procedurilor etc.
 • Reprezentare în procedurile privind contravențiile
 • Proceduri privind construcțiile, autorizațiile de construcție etc.
 • Analiza credibilității celeilalte părți, a duratei procesului și recomandarea pașilor ulteriori
 • Notificări prealabile / Negocieri cu partea adversă
 • Redactare cererii de chemare în judecată / Strategie de apărare
 • Suport în proceduri de apel
 • Căi de atac extraordinare
 • Reprezentare în fața Curții Constituționale
 • Introducere cereri de insolvență
 • Comunicare cu administratorul/lichidatorul judiciar și Comitetul Creditorilor
 • Reprezentare în Comitetul Creditorilor
 • Dispute incidentale
 • Reorganizare
 • Verificare constantă privind solvabilitatea partenerilor de afaceri ai clienților noștri
 • Negocieri pre-executare purtate cu debitorul, redactarea de contracte de tranzacție
 • Introducerea de cereri de executare silită
 • Reprezentarea în proceduri de licitații în cadrul procedurilor de executare
 • Apărarea în cazul cererilor de executare abuzive
 • Punerea în executare a hotărârilor judecătorești și de arbitraj străine
 • Verificarea constantă a partenerilor de afaceri ai clienților noștri pe lista debitorilor

REFERINȚE