• Pregătirea documentației de participare la procedura de achiziții
 • Audit juridic al procedurilor de achiziții publice
 • Administrarea procedurilor de achiziții publice
 • Reprezentare în orice tip de procedură de achiziții publice
 • Reprezentare în fața Consiliului Concurenței
 • Reprezentare în fața instanțelor de contencios administrativ
 • Evaluarea potențialelor riscuri asociate
 • Instruire și metodologie
 • Reglementare națională și comunitară privind ajutoarele de stat, practica instanțelor
 • Reprezentare în procedurile de cerere și aprobare
 • Reprezentare în fața Consiliului Concurenței
 • Reprezentare în fața instanțelor naționale și europene
 • Instruire și metodologie
 • Reglementare națională și comunitară privind dreptul concurenței, practica instanțelor
 • Fuziune între competitori
 • Carteluri și acorduri aferente
 • Concurență neloială
 • Demersuri legale vizând încălcări ale regulilor de dreptul concurenței
 • Reprezentare în fața Consiliului Concurenței
 • Instruire și metodologie
 • Reglementări legale aplicabile activității de lobby
 • Reglementări legale privind acordarea de sponsorizări
 • Aspecte legale privind finanțarea specifică (Pay-to-Play)
 • Restricții aplicabile foștilor membri
 • Reglementări legale privind finanțarea partidelor politice
 • Aspecte de drept între partidele politice
 • Reglementare națională și comunitară a parteneriatelor public-private
 • Reprezentare în asociațiile naționale pentru proiecte PPP
 • Administrarea procedurilor de achiziții în cadrul proiectelor PPP
 • Acorduri PPP
 • Transferul proprietății din domeniul public în cel privat la finalul perioadei proiectului PPP
 • Instruire și metodologie

REFERINȚE