• Desfășurarea de cursuri de pregătire privind procesul de dezvoltare a investițiilor imobiliare rezidențiale și comerciale și achiziție a proprietății
 • Reprezentare juridică în cadrul disputelor privind lucrări de construcții, vicii ale clădirilor și apartamentelor
 • Redactarea de opinii juridice privind toate aspectele legate de dreptul imobiliar
 • Reprezentare juridică în cadrul procedurilor administrative, procedurilor de contencios administrativ, litigiilor privind toate aspectele legate de dreptul imobiliar, profitabilitatea din tranzacțiile imobiliare, investițiile dezvoltatorului, lucrările de construcții
 • Verificarea conținutului și informațiilor înscrise în cartea funciară (tipul de proprietate, sarcini și garanții, ipoteci, drepturi ale terților, titlul de proprietate etc.)
 • Verificarea actelor administrative sau reglementărilor locale privind proprietatea imobiliară, incluzând planurile urbanistice, autorizațiile de construire, autorizațiile de utilizare etc.
 • Verificarea litigiilor și arbitrajelor aflate pe rol, procedurilor administrative și de altă natură privind proprietatea în curs, spre ex. procedurile de autorizare urbanistică, de construire și folosință, procedurile privind moștenirile
 • Verificarea situației juridice a loturilor de teren învecinate (accesibilitate, legătura cu mediul)
 • Diagnosticarea riscurilor posibile în cazul unei potențiale achiziții a proprietății respective
 • Reprezentare juridică complexă în cadrul procesului de dezvoltare
 • Asistență juridică complexă în obținerea de decizii urbanistice, autorizații de construire, autorizații de folosință, în special reprezentarea în cadrul procedurilor administrative și procedurilor de contencios administrativ
 • Reprezentarea în cadrul procedurilor privind adoptarea sau modificările aduse planului local de urbanism
 • Pregătirea și negocierea de contracte de proiectare, de lucrări de construcție, de lucrări de amenajare, contracte cu furnizorii de utilități
 • Diagnosticarea și descrierea riscurilor potențiale privind investiția
 • Managementul Utilităților & Proprietății
 • Consultanță juridică complexă și reprezentarea managerilor proprietății, societăților de management a clădirilor de birouri, a spațiilor de depozite, a comunităților și asociațiilor rezidențiale
 • Pregătire și negociere de contractel privind managementul unității, pregătirea și negocierea de acorduri cu furnizorii de utilități și servicii
 • Pregătire de hotărâri ale asociațiilor de proprietari, pregătirea de documentații și organizarea de adunări anuale sau extraordinare ale asociaților de proprietari și desfășurarea acestor adunări
 • Reprezentare juridică în dispute privind hotărârile comunităților și asociațiilor de proprietari, recuperarea datoriilor
 • Asistență juridică complexă privind tranzacțiile de cumpărare și vânzare de proiecte imobiliare nedezvoltate, proiecte existente de investiții ale dezvoltatorului, apartamente, birouri, vânzarea cu amănuntul sau alte tipuri de complexe
 • Redactare și negociere de documentații complete ale tranzacției: documente preliminare, scrisori de intenție, antecontracte, contracte de cont escrow, contracte de rezervare, contracte de dezvoltator, contracte de cumpărare și donații
 • Tranzacții de Închiriere
 • Consultanță juridică complexă și reprezentarea proprietarilor și chiriașilor
 • Redactare și negociere de documentații complete de închiriere privind birouri, spații de vânzare cu amănuntul, apartamente, spații de depozitare: scrisori de intenție, contracte de închiriere, acorduri de încetare prematură a contractelor
 • Redactare și negociere de documentații auxiliare de închiriere, spre ex. garanții bancare, procese-verbale de predare, regulamente interne, acorduri privind lucrările de amenajare etc.

REFERINȚE