• Asistență pentru depunerea declarației privind impozitul pe profit
 • Planificare fiscală strategică
 • Stimulente de investiții
 • Probleme fiscale privind achiziția/transferul de active ale societății
 • Servicii privind salarizarea
 • TVA – declarații, planificare, rambursări
 • Aspecte internaționale privind TVA
 • Taxe de mediu
 • Taxe vamale
 • Accize
 • Redactarea documentației privind prețurile de transfer
 • Revizuire și modificări ale reglementărilor și documentelor din interiorul grupului
 • Implementarea de noi regulamente interne cu privire la optimizarea aspectelor privind prețurile de transfer
 • Referințe (benchmarking)
 • Aspecte fiscale privind prețurile de transfer
 • Reprezentarea în cadrul procedurilor fiscale
 • Asistență în cadrul inspecțiilor și controalelor fiscale
 • Comunicare și reprezentare în fața autorităților fiscale în proceduri fiscale și administrative
 • Reprezentare în proceduri de dispute fiscale
 • Asistență și recomandări în cadrul executărilor silite fiscale
 • Structurare fiscală privind fuziunile & achizițiile și alte tranzacții similare
 • Planificare privind controlul internațional în societăți
 • Finanțare internă / internațională
 • Investiții internaționale
 • Structurare de grup
 • Acorduri internaționale privind remunerarea angajaților, eficiente din punct de vedere fiscal

REFERINȚE