Praha
Budapest
Vilnius
Varšava
Bukurešť
Kiev
Bratislava
Riga

NAŠE SKÚSENOSTI

Odporúčanie The Legal 500

CEE Attorneys bola v roku 2017 odporúčaná v The Legal 500 EMEA. Rumunská kancelária spolu s litovskou kanceláriou získali titul v rebríčku vedúcich advokátskych kancelárií a právnikov v celej Európe, na Blízkom východe a v Afrike v roku 2017.

JUMP soft

CEE Attorneys poskytovala právne rady zakladateľom spoločnosti JUMP soft a.s. v oblasti Akvizície a Fúzie pri predaji akcií JUMP soft-u spoločnosti DanubiaTel a.s., vrátane prípravy oddelenia dát a štruktúry predaja a prípravy akcionárskej zmluvy.

www.startitup.sk

CEE Attorneys poskytovala právne rady startitup.sk – IT & Technologickému webovému portálu noviniek o Slovenskej a globálnej „start-upovej“ scéne, pri získavaní novín a spravodajských portálov o životnom štýle a ich následnom začleňovaní do ich vlastnej spravodajskej siete.

Realizácia projektu LUCRON GROUP

CEE Attorneys úspešne zastupovala spoločnosť LUCRON Group, jedného z najväčších realitno-rezidenčných developerov v Bratislave a Trnave, a to vo všetkých právnych veciach súvisiacich s ich projektmi, zahŕňajúcich proces akvizície pôdy, proces získavania stavebného povolenia, rokovanie s úverovými bankami a pripravovanie rôznych zmlúv.

ONE Fashion Outlet

Advokátska kancelária CEE Attorneys poskytla komplexné právne služby majiteľom popredného outletu v obci Voderady na Slovensku, a to od samého začiatku projektu. Služby zahŕňali proces akvizície pozemkov, zabezpečenie bankového financovania, financovanie preklenovacím úverom, reštrukturalizáciu korporačnej štruktúry projektu vrátane zahraničných spoločností, prípravy všetkých zmlúv a dokončenie nájomných transakcií.

Rozvoj WORAPAY UK

CEE Attorneys pripravovala podmienky ochrany súkromia pre uvedenie WoraPay, systému maloobchodnej samoobslužnej pokladne na trh v Spojenom kráľovstve, a vypracovala dodávateľskú zmluvu s jednou z najväčších bánk v Spojenom kráľovstve.

Licencovanie FinBee

CEE Attorneys poskytovali právne rady jednej z popredných „peet-to-peer“ spoločností poskytujúcich úver v Litve, vo veciach týkajúcich sa odborných požiadaviek na licencovanie aktivít, ako aj vo veciach týkajúcich sa nevyhnutných zmien vo Všeobecných obchodných podmienkach pre www.finbee.lt.

Agentúra pre vedu, inovácie a techniku

CEE Attorneys poskytovala rady klientovi vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania, vrátane prípravy všetkých potrebných dokumentov, vybavovania žiadostí a sťažností zo strany účastníkov. Tender spustil vývoj nového informačného systému – národný rozvoj Výskumu a Vývoja.

Žaloba obchodnej značky Chupa Chups

CEE Attorneys zastupovala klienta žalovaného spoločnosťou Perfetti Van Melle, jedného z najväčších svetových výrobcov a distribútorov cukroviniek a žuvačiek vo veci týkajúcej sa nezákonného použitia chráneného označenia Chupa Chups.

Akvizície Technologijų parkas RE

CEE Attorneys zastupovala realitnú správcovskú spoločnosť, pri akvizícii administratívnej stavby, ako aj pri rokovaniach s bankou o finančných podmienkach a príprave všetkých stavebných dohôd a nájomných zmlúv pre prenajímateľa.

Ministerstvo kultúry Litovskej republiky

CEE Attorneys poskytovala rady Ministerstvu kultúry Litovskej republiky vo veci zlučiteľnosti právnych predpisov aplikovaných na historické pamiatky a stavebné úpravy vo všeobecnosti.

Vydávanie cenných papierov Dropbyke

CEE Attorneys zastupovala klienta v „seed-round investment“ procese pomocou start-up akcelerátora a „angel intestors“. Vďaka novému prístupu našich právnikov, boli cenné papiere s rôznym emisným kurzom pre rôznych investorov emitované ako jeden cenný list.

Splius transakcie v oblasti Akvizície a Fúzie

CEE Attorneys vykonala fúziu 3 telekomunikačných spoločností v Litve, ktoré tvoria spoločnosť SPLIUS, čo umožnilo spoločnosti stať sa jedným z najväčších poskytovateľov telekomunikačných služieb na trhu v Severnej Litve.

NFQ reorganizácia spoločnosti

CEE Attorneys poskytla komplexné právne služby v súvislosti s vytvorením štruktúry podnikových skupín, pripravovala kompletné podklady v procesoch rozdeľovania a zlučovania, pripravovala „stock option agreements“ a rôzne investičné dohody, vrátane termínovaných listov a akcionárskych zmlúv.

Súdne spory Leonhard Weiss RTE

CEE Attorneys úspešne zastupovala predného medzinárodného poskytovateľa železničných a iných stavebných služieb, stavebná spoločnosť Leonhard Weiss RTE, v piatich súdnych sporoch so štátnym podnikom Lithuanian Railways, ktorý bol žalovaný pre protiprávne doložky v dokumentácii k zadávaniu verejných zákaziek.

Investícia do VINTED

Advokáti siete CEE Attorneys zastupovali akcionárov litovského start up -u Mano Drabužiai (v súčasnosti – Vinted) počas due diligence za účelom získania počiatočnej investície vo výške 5,5 milióna EUR od Accel Partners, rovnako tak aj poskytovali právne poradenstvo počas procesu uzatvárania transakcie.

Transakcie Audėjas Group

CEE Attorneys poskytovali právne poradenstvo litovskej Audėjas Group, ktorá sa zaoberá čalúnením a výrobou nábytku, a to v niekoľkých úspešných transakciách súvisiacich s nadobúdaním nehnuteľností v hodnote viac ako 11 million EUR.

Noble Package

CEE Attorneys sa zapojila do poľskej charitatívnej kampane “Noble package” podporujúcej chudobné deti.

Akvizícia spoločnosti RACIO

CEE Attorneys poskytuje právne poradenstvo kupujúcemu v rámci akvizície spoločnosti RACIO, s.r.o., popredného európskeho výrobcu a distribútora cereálií.

Naštartujte sa 2016

CEE Attorneys podporila ako jeden z hlavných partnerov start-up súťaž “Naštartujte sa.”