20.10.2015

Našu pražskú kanceláriu posilnila advokátka Kateřina Zoubková

Kateřina, ktorá doposiaľ pôsobila v popredných českých a medzinárodných advokátskych kanceláriách, sa špecializuje na právo nehnuteľností, obchodné právo, súdne spory a arbitráže.