15.6.2015

SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS sa stáva súčasťou CEE Attorneys

Varšavská advokátska kancelária SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS sa od 15. júna 2015 stáva členom CEE Attorneys, čím sa Poľsko stáva jednou z pokrytých oblastí. CEE Attorneys pokrýva v súčasnosti s takmer 30 právnikmi územie Českej republiky, Poľska a Slovenska; o spolupráci v ďalších krajinách prebiehajú intenzívne rokovania.