25.3.2015

Mladí podnikatelia pri štarte využívajú rôzne programy

Zdeněk Tomíček, Partner našej pražskej kancelárie, pôsobí zároveň ako zastupujúci Project Manager projektu AMSP “Svou Cestou.” V rámci tejto aktivity sa v magazíne Moderní řízení vydavateľstvo Economia vyjadruje k problémom, ktorým často čelia začínajúci podnikatelia a sumarizuje možné aktivity, ktoré môžu využívať.