• Národná a európska regulácia projektov PPP
 • Zastupovanie v rámci Asociácie pre rozvoj infraštruktúry
 • Administrácia výberových konaní v rámci zadávania PPP projektov
 • Zmluvy na realizáciu projektov PPP
 • Prechod majetku z verejného do súkromného vlastníctva pri ukončení projektov PPP
 • Školenia a metodológie
 • Regulácia lobizmu
 • Úprava a regulácie v rámci prijímania darov verejnými osobami
 • Regulácia kombinovania súkromných aktivít a výkonu verejnej funkcie
 • Post funkčné zamestnávanie
 • Regulácia výdavkov politických strán za volebné kampane a marketing
 • Správne konanie s politickými stranami
 • Národná a európska regulácia štátnej pomoci, súvisiaca prax súdov
 • Zastupovanie v rámci súvisiacich konaní a schvaľovacích procesoch
 • Zastupovanie v konaniach pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže
 • Zastupovanie pred národnými súdmi a súdmi EÚ
 • Školenia a metodológie
 • Národná a európska regulácia hospodárskej súťaže, súvisiaca prax súdov
 • Spájanie súťažiteľov
 • Kartelové dohody
 • Nekalá súťaž
 • Žaloby pre porušenie pravidiel hospodárskej súťaže
 • Zastupovanie v konaniach pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže
 • Školenia a metodológie
 • Príprava súťažných podkladov a súvisiacich dokumentov zadávateľa
 • Právna previerka zvolených mechanizmov obstarávania
 • Administrácia verejných zákaziek
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch výberových konaní podľa zákona o verejnom obstarávaní
 • Zastupovanie v konaniach pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže
 • Zastupovanie v správnom súdnictve
 • Zhodnotenie prípadných rizík
 • Školenia a metodológie

referencie