• Pomoc pri spracovaní daňového priznania právnických osôb
 • Strategické daňové plánovanie
 • Investičné stimuly
 • Daňové aspekty súvisiace s predajom / nákupom majetku obchodnej korporácie
 • Mzdy zamestnancov
 • Nastavenie dátovej štruktúry v rámci fúzií a akvizícií a súvisiacich transakcií
 • Plánovanie vo vzťahu ku kontrole ovládanej osoby v zahraničí
 • Lokálne / Medzinárodné financovanie
 • Medzinárodné investície
 • Daňové holdingové štruktúry
 • Daňové aspekty odmeňovania zamestnancov v rámci medzinárodného zamestnávania
 • Pomoc pri daňových kontrolách
 • Rokovania a zastupovanie v konaniach s finančnými úradmi
 • Zastupovanie v daňových konaniach
 • Pomoc a odporúčania v prípade daňovej exekúcie
 • DPH – priznanie, plánovanie, preplatky
 • Medzinárodné aspekty DPH
 • Dane k ochrane životného prostredia
 • Clá
 • Spotrebné dane
 • Príprava dokumentácie k transfer pricing (oceňovaniu pri prevodoch)
 • Revízia a úpravy vnútorných mechanizmov a dokumentov v rámci skupiny spoločností
 • Implementácia nových vnútorných procesov za účelom optimalizácie krokov v rámci transferových cien
 • Porovnávacie štúdie
 • Daňové otázky súvisiace s transferovými cenami
 • Zastupovanie v súvisiacich daňových konaniach

referencie