Aleksandra Janson

Aleksandra absolvovala s vyznamenaním Fakultu práva a administrácie Varšavskej univerzity, kde úspešne obhájila diplomovú prácu z oblasti obchodného a ústavného práva. Aleksandra vo Varšave tiež úspešne absolvovala prijímacie skúšky na advokátskeho koncipienta. V priebehu svojich štúdií získavala skúsenosti v rade advokátskych kancelárií, napríklad v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde sa zameriavala najmä na oblasť súdneho procesu.

Aleksandra má právne skúsenosti v oblasti správneho konania, práva nehnuteľností, či v oblasti občianskeho a obchodného práva.

Okrem poľského jazyka poskytuje Aleksandra právne služby tiež v angličtine.

Predchádzajúca prax:

Dentons law firm

Vzdelanie:

Varšavská univerzita, Poľsko – magister práv

Jazyky:
poľský, anglický