Bartłomiej Grabecki

Bartłomiej absolvoval s vyznamenaním Fakultu práva a administrácie na Varšavskej univerzite. Po ukončení praxe advokátskeho koncipienta vo Varšave a zložení advokátskych skúšok bol zapísaný ako advokát.

Bartłomiej má dlhoročné skúsenosti s transakciami na trhu s nehnuteľnosťami. Podieľal sa na mnohých nákupných transakciách týkajúcich sa nezastavaných pozemkov pre účely investícií developerov. Predovšetkým pripravil niekoľko due diligence správ o právnom stave predmetných nehnuteľností.

Má taktiež právne skúsenosti v oblasti občianskeho práva, práva obchodných spoločností a vedenia sporov.

Hovorí plynule po anglicky.

Vzdelanie:

Varšavská univerzita, Poľsko – magister práv

Jazyky:
poľský, anglický