Ieva Zablackaitė

Ieva študuje na právnickej fakulte Vilniuskej univerzity v Litve. Počas štúdia sa sústreďuje najmä na pracovné právo a obchodné právo.
Ako právna asistentka poskytuje všestrannú pomoc advokátom v kancelárii vo Vilniuse, ktorá zahŕňa prípravu právnych dokumentov, analýzu vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov a skúmanie judikatúry.

Predchádzajúca prax:

Ieva pracovala ako asistentka právnika v Attorney D. Gumbreviciute Professional Partnership “Invoco”.

Vzdelanie:

Vilnius University (2013 – titul Mgr. predpokladaný v roku 2018)

Jazyky:
Litovský, Anglický