Karolina Samul

Karolina získala právne vzdelanie na Fakulte práva a administrácie Univerzity Cardinal Stefan Wyszynski vo Varšave, kde získala titul magister práv v roku 2014.

Počas prvých troch rokov svojho štúdia, Karolina získala právnu prax ako právny asistent napr. v advokátskej kancelárii Jankowska Jankowski vo Varšave, kde pracovala v oblasti občianskeho práva a procesného práva. Taktiež získala skúsenosti v oblasti poľského ústavného práva počas svojej práce pre Senát Poľskej republiky v roku 2012.

Karolina má právne skúsenosti najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, práva nehnuteľností, procesného práva a v oblasti exekučného konania.

Právne služby poskytuje v poľskom a v anglickom jazyku.

Predchádzajúca prax:

senát Poľskej republiky

Vzdelanie:

Univerzita kardinála Stefana Wyszynského vo Varšave, Poľsko – magister práv

Jazyky:
poľský, anglický