Krzysztof Papros

Krzysztof absolvoval Fakultu práva a administrácie na Univerzite Cardinal Stefan Wyszynski vo Varšave v roku 2008, obhajobou práce v oblasti obchodného práva, pod vedením Prof. doc. Mariek Michalski.

V roku 2012 dokončil svoju prax ako advokátsky koncipient vo Varšavskej advokátskej komore a postgraduálne štúdium na Fakulte ekonomických vied Varšavskej univerzity. Je členom Varšavskej advokátskej komory od roku 2009 a je registrovaný ako advokát od roku 2013.

Krzysztof sa zúčastnil mnohých prestížnych súdnych sporov a M & A transakcií v mene klientov našej advokátskej kancelárie. Má mnohoročné skúsenosti s transakciami na realitnom trhu, obchodným právom a správnym právom.

Právne služby poskytuje v poľskom a v anglickom jazyku.

Vzdelanie:

Univerzita kardinála Stefana Wyszynského vo Varšave, Poľsko – magister práv

Jazyky:
poľský, anglický