Martina Hurtová

Právne vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2009 získala titul magister práv. V roku 2011 získala na Paneurópskej vysokej škole po vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na tému ”Vybrané aspekty verejného obstarávania s poukázaním na judikatúru ESD” titul doktor práv – JUDr.

V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaná od roku 2013.

Prax advokátskeho koncipienta získala v advokátskej kancelárii R.Legal, s.r.o. a JUDr. Juraj Hatvany. V rokoch 2012 až 2013 pôsobila ako asistentka poslanca NR SR, kde sa ako členka Legislatívneho a právneho tímu podieľala aj na príprave a pripomienkovaní návrhov zákonov. Od januára 2013 do súčasnosti pôsobí aj ako rozhodca pre Obchodný súd, stály rozhodcovský súd, ktorý bol zriadený zriaďovateľom: Obchodný súd s.r.o. a pre Slovenský rozhodcovský súd, stály rozhodcovský súd, ktorý bol zriadený zriaďovateľom: Slovenská asociácia rozhodcovských súdov z.z.p.o.

Má právne skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva, práva nehnuteľností a pracovného práva.

Okrem slovenčiny poskytuje právne služby aj v angličtine.

Predchádzajúca prax:

R. Legal, s.r.o. a JUDr. Peter Hatvany (Bratislava), NRSR (Bratislava), rozhodca pre Obchodný súd, stály rozhodcovský súd, ktorý bol zriadený zriaďovateľom: Obchodný súd s.r.o. a pre Slovenský rozhodcovský súd, stály rozhodcovský súd, ktorý bol zriadený zriaďovateľom: Slovenská asociácia rozhodcovských súdov z.z.p.o., Fox Martens (Bratislava)

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave (2009 – magister práv), Paneurópska vysoká škola v Bratislave (2011 – doktor práv)

Jazyky:
slovenský, anglický, český