Michael Harkot

Právne vzdelanie získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde v roku 2016 získal titul magister práv.

V spoločnosti CEE Attorneys s.r.o. vykonáva prax advokátskeho koncipienta od roku 2016. Má právne skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, práva obchodných spoločností, práva nehnuteľností a pracovného práva.

Okrem slovenčiny ovláda aj Anglický jazyk.

Vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave (2016 – magister práv)

Jazyky:
slovenský, anglický, český