Michal Martinák

Právne vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2006 získal titul magister práv.

V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný od roku 2011.

Prax advokátskeho koncipienta získal v advokátskej kancelárii JUDr. Jany Duračinskej. Poskytoval komplexné služby pre developerskú spoločnosti OPERA a.s. a neskôr investičnú spoločnosť REALIZ a.s.

Má právne skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva, práva nehnuteľností a autorského práva. Zabezpečoval právne služby pri výstavbe a prevádzke nákupného obchodného centra a tiež pri akvizícií a predaji softvér start-up spoločnosti. Podieľal sa na tvorbe štruktúry pre medzinárodný investičný fond, ktorý investoval do nehnuteľností v Slovenskej republike do 50 mil. USD.

Okrem slovenčiny poskytuje právne služby aj v angličtine.

Predchádzajúca prax:

REALIZ (Bratislava), Fox Martens (Bratislava)

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave (2006 – magister práv)

Jazyky:
slovenský, anglický, český