Peter Lišiak

Právne vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2006 získal titul magister práv a následne v roku 2009 titul JUDr. a titul PhD. v odbore ústavné právo.

V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný od roku 2010.

Prax advokátskeho koncipienta získal v advokátskej kancelárii avocat, s.r.o.. Poskytoval komplexné služby pre klientov advokátskej kancelárie, najmä v oblasti developmentu nehnuteľností.

Má právne skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, práva obchodných spoločností, práva nehnuteľností a autorského práva.
Okrem slovenčiny poskytuje právne služby aj v angličtine. Ovláda francúzsky jazyk.

Predchádzajúca prax:

avocat s.r.o. (Bratislava), Fox Martens (Bratislava)

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave (2006 – magister práv), Univerzita Komenského v Bratislave (2010 – doktor práv), Univerzita Komenského v Bratislave (2010 – PhD.)

Jazyky:
slovenský, anglický, francúzsky, český