Ráchel Kortisová

Ráchel je právnou asistentkou v CEE Attorneys kancelárii v Bratislave a študentkou práva na Trnavskej univerzite v Trnave. Poskytuje všestrannú pomoc našim advokátom, predovšetkým pri príprave právnych dokumentov a spisov, má na starosti administratívu a zodpovedá za riadny chod kancelárie.

Vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave (2013 – súčasnosť)

Jazyky:
slovenský, maďarský, anglický