Zdeněk Tomíček

JUDr. Tomíček absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, kde následne vykonal aj rigoróznu skúšku a získal titul JUDr.

JUDr. Tomíček naberal skúsenosti už počas svojho štúdia, kedy pracoval ako právny poradca konzulárneho oddelenia Mexického veľvyslanectva v Prahe. V roku 2006 sa potom stal členom tímu DLA Piper, jednej z najväčších advokátskych kancelárií na svete. Tu pôsobil nielen v pražskej pobočke, ale aj ako člen EMEA tímu medzinárodných arbitráží v londýnskom City. Cenné skúsenosti a detailný pohľad na prepojenie obchodnej a daňovej stránky s právnymi aspektmi potom JUDr. Tomíček nadobudol spoluprácou s poprednou svetovou poradenskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers.

JUDr. Tomíček sa zameriava predovšetkým na právo obchodných spoločností a zastupuje klientov v súdnych sporoch a rozhodcovských konaniach, vrátane medzinárodných arbitráží. Zároveň sa venuje okrem iného poradenstvu v oblasti pracovného práva a zamestnanosti a riadi procesy verejného obstarávania. V uvedených oblastiach práva JUDr. Tomíček často publikuje odborné články a poskytuje komentáre médiám.

JUDr. Tomíček hovorí plynule česky a anglicky, pasívne nemecky a rusky.

Predchádzajúca prax:

DLA Piper (Praha, Londýn), PwC Legal (Praha)

Vzdelanie:

Univerzita Karlova v Prahe (2008 – magister práv, 2010 – doktor práv)

Jazyky:
český, anglický, slovenský